Quản lý số dư và lịch sử giao dịch

1. SỐ DƯ TÀI KHOẢN LÀ GÌ?

- Số dư tài khoản là số tiền bạn hiện có trong tài khoản và có thể sử dụng để đặt cọc/thanh toán đơn hàng.

- Khi có bất kỳ giao dịch nào (nạp tiền/rút tiền/đặt cọc/thanh toán...), số dư tài khoản sẽ được cộng/trừ một số tiền tương ứng và thể hiện trong lịch sử giao dịch. 

- Để xem số dư tài khoản hiện tại, bạn có thể đăng nhập và xem tại MENU bên trái webite khi đăng nhập hệ thống hoặc tại trang Giao dịch: https://orderviettrung.com/lich-su-giao-dich

- Trong trường hợp số dư tài khoản âm, bạn cần nạp tiền để có thể thực hiện các giao dịch trên Orderviettrung.com và để hoàn tất công nợ cho Order Việt Trung

 

2. LỊCH SỬ GIAO DỊCH

- Bất kỳ giao dịch nào trên Orderviettrung cũng sẽ được lưu và hiển thị trên trang lịch sử giao dịch: https://Orderviettrung/lich-su-giao-dich

-Order Việt Trung có chức năng thống kê tài chính để khách hàng có thể xe thống kê chi tiết các khoản thanh toán cho từng đơn hàng trên hệ thống: http://orderviettrung.com/thong-ke-tai-chinh

Lưu ý: 

- Order Việt Trung có thể xóa lịch sử giao dịch tồn tại lâu để tránh quá tải cho hệ thống.