Quy định cách tính phí cân nặng cho kiện hàng

Kính gửi Quý Khách hàng!

Để giúp Quý Khách hàng dự tính được chính xác mức phí vận chuyển (PVC) đối với những hàng hoá nặng và cồng kềnh khi sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng Trung Quốc , Order Việt Trung xin thông báo về cách tính phí đối với mặt hàng nặng, hàng cồng kềnh như sau:

 

I. Cách tính cân nặng

1. Cân nặng tịnh: là cân nặng thực tế của kiện hàng


 

2. Cân nặng quy đổi: là cân nặng quy đổi theo thể tích được tính theo công thức sau

Ví dụ:

 Một kiện hàng có cân nặng thực tế là 4,5kg. Kiện hàng này có kích thước như sau: Dài 50 cm, Rộng 40 cm, Cao 20 cm
 

Ví dụ cách tính cân nặng hàng khối

Quy đổi ra thể tích là:

Dài 50 cm x Rộng 40cm x Cao 20cm/1.000.000 = 0.04m3

Quy đổi ra cân là:

Dài 50 cm x Rộng 40cm x Cao 20cm/6.000 = 6.67kg

Như vậy, kiện hàng này có cân nặng thực tế là 4,5 kg < cân quy đổi là 6.67 kg. Với kiện hàng này, Order Việt Trung sẽ tiến hành tính phí vận chuyển theo cân nặng quy đổi.

 

II. Quy định của Order Việt Trung:

⚠️1. Quy định tính cân

  • Cân nặng quy đổi > cân nặng thực tế của kiện hàng: Order Việt Trung tiến hành tính PVC theo cân nặng quy đổi.
  • Cân nặng quy đổi < = cân nặng thực tế của kiện hàng,  Order Việt Trung tiến hành tính PVC theo cân nặng thực tế.

⚠️ 2.  Order Việt Trung mặc định tính PVC theo cân nặng quy đổi với mọi kiện hàng, chủ động truy thu tiền PVC còn thiếu nếu trước đó kiện hàng chưa được tính PVC theo đúng Quy định bởi  Order Việt Trung.

⚠️ 3.  Order Việt Trung sẽ thực hiện cân và đo kích thước thực tế của kiện hàng tại kho hàng. Và chúng tôi sẽ áp dụng đúng QUY TẮC TÍNH PHÍ như trên, mà không có trách nhiệm thông báo lại đối với mỗi đơn hàng cụ thể.

Trong trường hợp quý khách muốn kiểm tra cách tính phí, khi nhận hàng khách hàng có thể đo lại kích thước kiện hàng và thực hiện tính đúng theo công thức quy đổi. Sau đó, gửi lại hình ảnh xác thực kích thước của kiện hàng để xác minh thông tin tính phí cho  Order Việt Trung (nếu cần).

Trân trọng thông báo !